Zbog čega čitaš tekstove na sajtu BRENDÚ?

 

Da li stvarno misliš da sada slučajno ovo čitaš?

Da si slučajno na sajtu?

 

Ne.

Polako se budiš...