Zašto su mi propali prvi poslovi? 

 

,, Moji prvi poslovi su propali jer se nisu poklapali sa onim u šta verujem, što nosim u srcu.

Moje knjige, igre i poslovi doživeli su uspeh jer su derivati mog duha i moje misije u životu.“

 

   Robert Kiosaki

   Američki investitor i milioner

   Vlasnik preko 6000 nekretnika koji radi ono što voli

 

   U šta veruješ?

   Koja je tvoja misija na ovom svetu?

   Šta nosiš u srcu?

 

   Koji tvoj posao će biti derivat toga?