Vidi.

 
 

,,Ako možeš da vidiš, možeš i imati.“

 

dr Ken Hubard

 

Sve što je stvoreno i što je za većinu bilo nemoguće, neko je najpre video.

A potom je to učinio vidljivim i za druge.

 

Ako možeš jasno da vidiš svoj cilj-  možeš i da ga pretvoriš u stvarnost!