Tvoj najgori neprijatelj

 

,,Ni tvoji najgori neprijatelji ne mogu ti naneti toliko štete koliko to mogu tvoje sopstvene misli.“

 

Buda

 

Jezivo je koliko ljudi se prepoznaje u ovim Budinim rečima.

Hajde zajedno da smanjimo broj takvih ljudi!