Sve je izgorelo u požaru!

 
 

Da li znaš šta je rekao Tomas Edison kada mu je izgorela laboratorija?

 

,,Sve naše greške izgorele su u požaru.

Vreme je za novi početak.“

 

Pravi greške.

Uči iz njih.

Menjaj na bolje.

Neprekidno pokušavaj.

I nemoj nikad da odustaneš!