Stavljaju ruke u naše džepove

 
 

,,Osnovni cilj svake vlade je da funkcioniše kao vozilo koje se neprestano kreće - da obezbedi da bogati neprestano stavljaju ruke u naše džepove.“

 

Ričard Bakminster Fuler

Pronalazač

Arhitekta

Dizajner

Filozof

Pisac

Nadimak mu je bio Baki

 

Prestani da živiš u zabludi.

Radi naporno na sebi!

I ne zaustavljaj se dok ne stigneš na vrh!