STARBUCKS 3

 

,,Kada se okružiš osobama koje sa tobom dele strasnu posvećenost zajedničkom cilju, sve je moguće.“

 

Hauard Šulc

 

Jedan od osnivača i počasni predsednik Starbucks-a

Kakvim osobama si okružen?

Da li te osobe imaju bilo kakve veze sa ciljem koji želiš da dostigneš?