Šta je najbolje što ima APPLE?

 
 

,,Najbolje firme su one koje su orijentisane na ljude.“

 

Filip Kotler

Jedan od očeva menadžmenta

Pionir društvenog marketinga

 

Kada su pitali Stiva Džobsa šta je najbolje što ima APPLE, odgovorio je:

,,Ljudi.“