SRPSKA PORODICA ADAMS

 
 

JA (BAJA) [muško]

JA (MAČKA, INFLUENCER-ka) [žensko]

KEVA (MAMA)

ĆALE (TATA)

ŠVECA (SESTRA)

TEBREX (BRAT)

BAKUTA (BAKA)

      ?        (DEKA)

 

Rodbina: U Nemačkoj, Norveškoj, Austriji, Americi, Kanadi, Švajcarskoj