Siromašni protiv bogatih

 
 

,,Bogati vide prilike.

 Siromašni vide prepreke.

 Bogati vide potencijalni rast.

 Siromašni vide potencijalni gubitak.

 Bogati se fokusiraju na zaradu.

 Siromašni se fokusiraju na rizike.

 Bogati rade da bi pobedili.

 Siromašni rade da ne bi izgubili.“

 

T. Harv Eker

Kanadski pisac

Milioner koji drugačije gleda na stvari

 

Đe ti spadaš? 😊

U koju od ove dve grupe?

 

Počni da razmišljaš drugačije!