Senke nad balkonom

 

,,Drži lice okrenuto ka suncu i nećeš videti senku.”

 

Helen Keler

 

Politički aktivista

Pisac

Sada i ti znaš ko je ona, iako je bila gluva i slepa

 

Vreme brzo prolazi.

Svesna toga, ostavila si sve loše stvari iza sebe.

 

Odlučila si da više nećeš živeti u prošlosti!

 

Sada počni naporno da radiš na sebi, svakog dana.

Dok ne postaneš ono što zapravo jesi.