SAKUPLJAČ BOLJEG

 
 

,,Svaki čovek koga poznajem je bolji od mene u nečemu.

  I to nešto učim od svakog čoveka koga poznajem.

 

  Ralf Valdo Emerson

  Američki pisac i filozof

  Inspiracija Rej Kroka (osnivač MC Donald's-a)

 

Upamti:

Svaki čovek koga poznaješ je u nečemu bolji, a u nečemu gori od tebe.

Vidi u čemu je bolji od tebe.

I to uči od njega!