Rešenje ti je ispred nosa. Udahni duboko…
Slana soba

 

Savremeno društvo a naročito život u zagađenim urbanim sredinama uzimaju svoj danak u pojavi zdravstvenih problema, sada već epidemijskih razmera. Sve više obolevamo od astme, patimo od nesnosnih alergija i poremećaja raznih vrsta koji ugrožavaju naš kvalitet života.

Posebna kategorija su naravno deca čiji se problemi pojačavaju polaskom u vrtić i školu. Začarani krug bolesno dete- bolovanje-stres ide u nedogled! Proučavajući novonastalu situaciju u urbanoj populaciji, naučnici i lekari iz Rusije istraživali su uticaj suvog sonog aerosola na zdravlje ljudi.

Dugogodišnjim istraživanjima u Kliničkom  istraživačkom respiratornom centru u Sankt Petersburgu dokazano je da deca koja su redovno boravila u slanoj sobi 1,6 puta manje izostaju iz svojih kolektiva, njihovi roditelji manje izostaju sa posla, a troškovi zdravstvenog sistema i države po ovom osnovu su niži. 

Svesni da je zagađen vazduh uzročnik i okidač mnogih oboljenja, osmislili su način da stvore promenjene mikroklimatske uslove koji bi izvršili respiratornu higijenu, poput boravka u banji, na planini i moru.

 
slana soba 01.jpg
 

Slika 1: Pacijenti u prirodnoj slanoj pećini (rudniku kamene soli)

 

Po uzoru na prirodne slane pećine koje su stotinama godina pomagale obolelima, konstruisali su slanu sobu - haloterapiju. Danas se njeni pozitivni efekti proučavaju kroz fizikalnu terapiju odnosno klimatoterapiju. Izučava se na medicinskim fakultetima i lekari je preporučuju pacijentima kako bi smanjili upotrebu medikamenata u vidu antibiotika, kortikosteroida, operacija itd.  Na prirodan način podižu zdravlje svoje nacije, kako građana pojedinačno, tako i društva u celini.  

Šta je slana soba i kako deluje? Pre osam  godina i u Srbiji su se pojavile prve slane sobe. Danas nažalost postoje  različite varijante originalne slane sobe i različiti aparati, a samim tim i različiti efekti i neželjena dejstva. Prava slana soba - Halomedov halokompleks je projektovani kompleks prostorije obložen kamenom soli, halogeneratorom (Halomedov aparat koji proizvodi aerosol u određenoj koncentraciji koja pogoduje određenom tipu zdravstvenih tegoba i uzrasta), senzora koji kontroliše koncentraciju i ventilacije.

Udisanjem vazduha zasićenog natrijum-hloridom aerosol se direktno lepi na sluzokožu i disanjem ulazi u organizam. Kako je so hidroskopna, povlači vodu iz tkiva, rastvara sekret i nečistoće iz disajnih organa, nakon čega ih organizam izbacuje. Poznato je koliko je natrijum-hlorid neophodan za normalno funkcionisanje organizma, tako da unošenjem putem udisanja poboljšava njegovo stanje.

slana-soba-02.jpg

Slane sobe u Kirgistanu (Slika 2), Orlandu (Slika 3) i Melburnu (Slika 4)

 

Koji su efekti boravka u slanoj sobi?

Klinička istraživanja koja smo i sami potvrdili u proteklih 8 godina u slanoj sobi Sorelax, dokazala su  sledeće efekte:

  •   Redovnim dolascima u slanu sobu jača se imunitet - ređe smo bolesni i bolest traje kraće.

  •   Vrši se prevencija pojave respiratornih i kožnih oboljenja u kasnijem životnom dobu.

  •   Kod astmatičara se redukuje upotreba medikamenata - širi se kapacitet pluća i spirometrija se popravlja veoma brzo.

  •   Ekcemi se povlače bez kortikosteroida već između petog i sedmog dolaska na tretman.

  •   Respiratorni organi oslobađaju se nečistoća i sekreta - veliki broj dece izbegao je siguran odlazak na operaciju ugradnje ventilacionih cevčica.

  •   Nestaju problemi sa sinusima.

  •   Ublažavaju se alergije.

  •   Upalni procesi su ređi.

  •   Smanjuje se upotreba antibiotika i ostalih medikamenata...

 
Respiratorne epitelne ćelije.gif
 

Slika 5: Respiratorne epitelne ćelije zaražene S.Pneumonia bakterijom (levo) i njihovo stanje nakon 12 haloterapijskih tretmana u slanoj sobi (desno)

 

Slana soba se preporučuje kao preventiva svim navedenim zdravstvenim problemima, kao prirodno rešenje kada problemi već nastanu, sportistima, pevačima, trudnicama, rekovalescentima, kod kožnih oboljenja, stresa, respiratornih tegoba i naravno- pušačima.

Koliko tretmana je potrebno?

Preporuka za korišćenje slane sobe zavisi od zdravstvenih tegoba. Preventivni dolasci podrazumevaju 10-15 halotretmana dva puta godišnje, kod kožnih oboljenja preporučuje se 8-25 tretmana, kod astme oko 10 tretmana. Broj dolazaka se dakle razlikuje, kao i koncentracija aerosola za svaku kategoriju korisnika, a temelji se na medicinskim israživanjima Instituta u Sankt Petersburgu.

Slani mitovi

Svih ovih godina, nažalost, kod ljudi u Srbiji stvorene su zablude o slanim sobama. BRENDÚ je rešio da ih razbije!

Dakle, najčešće zablude o slanim sobama su:

Svi mogu da koriste slanu sobu. NE MOGU! Slana soba je u kontradikciji sa bolestima gde je zabranjena fizikalna terapija.

U slanoj sobi možeš da se zaraziš. NE MOŽEŠ! Svetska zdravstvena organizacija smatra je sterilnom  prostorijom -u slanoj sobi broj mikroorganizama iznosi 90-200/m³ jer je jedno od svojstava soli da neutrališe bakterije.

Ako idem u slanu sobu izbećiću viruse. NEĆEŠ! Još uvek nije pronađen lek za viruse. Boravkom u slanoj sobi imunitet je jači, ubrzava se tok bolesti, nema sekreta a samim tim ni sekundarnih bakterijskih infekcija.

Sve slane sobe su iste. NIKAKO! Razlikuju se po aparatima koji proizvode aerosol različitim brzinama, bez obzira na koncentraciju koja već postoji u prostoriji. Razlikuju se i po originalnom Halomedovom (ruskom) aparatu koji definiše količinu aerosoli u mil/m³ prostorije za svaku kategoriju korisnika, njegovom zdravstvenom stanju i uzrastu. U pravoj Halomedovoj sobi nema neželjenih reakcija!

Inhalacija u slanoj sobi je ista kao inhalacija fiziološkim rastvorom. NIJE ISTA! Inhalacija zasićenim vazduhom je efikasnija od isparenja vodenog rastvora.

Gde se u Srbiji nalazi prava slana soba?

Slana soba SORELAX je partner Instituta za respiratornu higijenu i haloterapiju doktorke Aline Červinskaje koja je predvodila istraživački tim instituta i koja je zaslužna za pojavu kontrolisane haloterapije u svetu. Izuzetne rezultate koje ima u svojoj zemlji potvrđujemo našim radom proteklih 8 godina u Beogradu. Drago nam je da i naši lekari sve više uviđaju značaj haloterapije. Od početka svog rada SORELAX je otvoren za saradnju  i spreman da ustupi svoju slanu sobu zdravstvenom sistemu Srbije u svrhu kliničkih istraživanja.

 

Pokreni se.

Vreme je da počneš da brineš o zdravlju!

Rešenje je u ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu.

Dakle, ispred nosa.

Udahni duboko…