Prosjak koji zarađuje više

 
 

U jednom velikom evropskom gradu slepi prosjak molio je prolaznike da mu daju novac.

Napisao je sledeću poruku:

Molim Vas pomozite mi, ja sam slep.

 

Videvši da mu tek poneki prolaznik ostavi novac, jedan mudar čovek mu priđe i reče:

,,Napiši ovo malo drugačije i ljudi će ti davati mnogo više novca.“

 

,,Reci mi šta treba da napišem?“, upita ga prosjak.

Mudar čovek mu se primakne i šapne mu na uvo.

 

I zaista!

Ljudi su počeli da mu ostavljaju više novca.

Mnogo više.

 

Nova poruka je glasila:

Proleće je stiglo, a ja ne mogu da ga vidim.

 

Upamti:

Nije bitno samo koja je tvoja poruka.

Već kako je sročena.

 

Ista misao, samo malo drugačije napisana- može ti doneti drastično veću zaradu!