Probudi uspavanog diva u tebi!

 
 

,,Nebrojeno puta čitanje jedne knjige odredilo je sudbinu čoveka, zadajući kurs njegovom životu.“

 

Ralf Valdo Emerson

Jedan od najznačajnijih američkih intelektualaca 19. veka

Inspiracija Reja Kroka (osnivača MC Donald's-a)

 

Ovaj sajt nikada ne bi nastao da njegovi tvorci nisu pročitali 4 knjige.

Te 4 knjige zauvek su promenile njihove živote.

 

Koja je to knjiga koja će probuditi uspavanog diva u tebi?