Praviš greške?
Na dobrom si putu!

 
 

,,Ko ne pravi greške taj ne napreduje.“

 

 

  Teodor Ruzvelt

  26. predsednik SAD

 

 

Cilj je da što ranije napraviš što više grešaka.

Kako bi što ranije bio spreman da pokreneš svoj biznis!