POČETAK I KRAJ 

 
 

,,Bez ambicije ništa ne počinje.

  Bez rada ništa se ne završava.“

 

  Ralf Valdo Emerson

  Inspiracija Rej Kroka (osnivača MC Donald's-a)

  Jedan od najznačajnijih američkih intelektualaca 19. veka

 

 

  Sve počinje u tvojoj glavi.

  A postaje stvarnost tvojim napornim radom.