ORO

 

,,Onaj koji uči a ne primenjuje ono što je naučio je poput nekog ko ore a ne seje.“

Platon

Konačno ste se probudili?

Rešili ste da od sada živite život kakav želite?

Počeli ste da učite ono što je neophodno kako biste jednog dana zadivili svet?

 

Sjajno!

Krenuli ste u susret ka snovima!

Više ništa Vas ne može zaustaviti!

 

Međutim, NIŠTA se neće promeniti ukoliko ne počnete da primenjujete znanje.

Ne radi se o znanju, već o primeni znanja.

 

Naš život počinje da se menja istog trenutka kada počnemo da primenjujemo sve što smo naučimo.

 

Oremo.

I sejemo..