OGLEDALCE MOJE...

 

Stani pred ogledalo.

 

Šta misliš o osobi koju vidiš?

Da li je ta osoba zadovoljna svojim životom?

Da li dobro izgleda?

Da li će do kraja života raditi za druge?

Da li se odrekla svog sna?

 

Ili je neustrašiva?

Neprekidno uči?

Zna da će jednog dana drugi raditi za nju?

Biće u mogućnosti da pomogne velikom broju ljudi?

Donela je odluku da živi svoj san?

 

Kakva je osoba koju vidiš u ogledalu?