Noć koja je trajala 30 godina

 
 

,,Moj uspeh je došao u svitanje, nakon jedne duge noći koja je trajala 30 godina.“

 

  Rej Krok

  Osnivač MC Donald's-a

 

 Kako se stiže na vrh?

 ISTRAJNOŠĆU.