Nisi valjda glupa?

 

,,Nekontrolisane emocije mogu da pametne osobe pretvore u glupe.“

 

Daniel Goleman

 

Da li uspela da uspostaviš kontrolu nad sobom?

 

Šta god da te zadesi u životu - KONTROLA!