Nikada nećeš dogurati daleko!

 
 

Ovo su govorili Albertu Ajnštajnu.

 

Šta trenutno govore tebi?