MAGARAC NA LEĐIMA

 
 

Pošli otac i sin na dalek put.

I povedoše sa sobom magarca.

 

Nakon nekog vremena naiđoše na jedno selo.

Kada ih ugledaše, meštani uzvikoše:

,,Kakvi tupani!

Imaju magarca a idu peške!“

 

Kada su to čuli, otac i sin se brže bolje popeše na magarca i nastaviše dalje.

 

Kada su došli do narednog sela, meštani uzvikoše:

,,Kakvi zli ljudi!

  Obojica jašu jadnu životinju i muče je!

 

Čuvši to, otac siđe sa magarca i ostavi samo sina u sedlu.

Potom nastaviše dalje.

 

Stigoše tako u sledeće selo, kad meštani uzvikoše:

,,Kakav nevaspitani sin!

  On jaše a stari otac hoda!“

 

Kada je to čuo, sin odmah sjaše sa magarca i zamoli oca da se popne.

Nastaviše dalje put.

Otac na magarcu a sin peške.

 

Kada stigoše u naredno selo meštani uzvikoše:

,,Kakav loš otac!

  On jaše a jadno dete ide peške!“

 

Kada je to čuo, otac siđe sa magarca, stavi ga na svoja leđa i potom nastaviše dalje.

 

Noseći tako magarca na leđima, otac i sin stigoše u naredno selo.

Kada ih ugledaše, meštani uzvikoše:

,,Kakvi tupani...“

 

Da li slušaš druge?

Ili sebe?