Nedostatak novca vs Siromaštvo

 
 

Nedostatak novca je spolja.

Siromaštvo je u glavi.

Ne možeš da ukloniš nedostatak novca ako nisi u stanju da najpre ukloniš siromaštvo iz glave.