MIRNO MORE

 

Samo kada je more mirno možeš jasno da vidiš odsjaj meseca u njemu.

 

Da bi jasno sagledao stvari, nekad treba da zastaneš.