Melodija uspeha, na klaviru

 
 

Kada želiš da klavir proizvede veličanstvenu melodiju ne možeš istovremeno da dodirneš sve njegove dirke.

 

Želiš da tvoj veličanstveni projekat zadivi svet i promeni ti život?

Ne možeš sve odjednom!

Fokusiraj se na ono što je najvažnije!