Iznad mene je medved, a ispod je 6 tigrova.
Šta da radim?!

 
 

,,Bože, pomozi mi!

Držim se za kanap da ne padnem!

Iznad mene je medved!

Ispod mene je 6 tigrova!

Šta da radim?!“

 

,,Uzmi pojedi jednu jagodu.“ 😊

 

U tvom životu će uvek biti problema.

Pomiri se sa tim.

Zato - UŽIVAJ!