IZBACI SMEĆE IZ GLAVE 

 

,,Ovo je era u kojoj ljudsko biće ne radi telom, već umom.“

 

Robert Kiosaki

Investitor koji radi umom

Milioner

 

Da li ti je um bistar?

Ili je pun gluposti koje ti se svakodnevno nameću?

 

Izbaci smeće iz glave!

Razbistri um!

 

I gledaj šta će se desiti... 😉