IQ → IE 

 

,,Među rukovodiocima kompanija preovlađuje koeficijent inteligencije, a veoma malo emocionalne inteligencije.“

 

Daniel Goleman

Američki psiholog

Dva puta nominovan za Pulicerovu nagradu

 

Oj vlasnici firmi, direktori, rukovodioci sektora, menadžeri - čujte i počujte šta kaže Amansio Ortega, vlasnik brenda Zara!

 

,,Želim kompaniju sa dušom, koju čine ljudi sa dušom.