FACE LIFTING
Zatezanje lica i vrata

 

Hirurški zahvat kojim se podižu mišići lica, uklanja višak kože i uklanjaju jače bore na licu izvodi se skoro uvek u opštoj (totalnoj) anesteziji osim ukoliko nije u pitanju mini face, kada se može koristiti lokalna ili neka od kratkotrajnih anestezija.

Kada treba razmišljati o face liftingu?

Starosno doba koje se smatra pogodnim za izvođenje ove operacije kod najvećeg broja ljudi je između 40 i 60 godine života. Kao prvi i najuočljiviji znak starenja lica je gubljenje jasne linije donje vilice praćeno formiranjem jastučića i podbradka kao i gubljenje čvrste granice između donje vilice i vrata uz odvajanje brade od te konturne celine. Sledeći znak je produbljivanje nazolabijalnih bora (bore između nosa i uglova usana) i spuštanje uglova usana. U ekstremnim slučajevima nabori na vratu su jače izraženi kako poprečno tako i vertikalno a rezultat su slabosti i spuštenosti mišića (platizma).

Preoperativni, operativni i postoperativni tok

Mišljenja sam da, ukoliko postoje indikacije, treba istovremeno korigovati lice, kapke i vrat kako bi se dobio kompletan i zadovoljavajući estetski rezultat. Dakle, radi se o tehnički zahtevnoj hirurškoj intervenciji koja traje  2-3 sata te je neophodna  dobra preoperativna priprema. Dobar plan operacije je svakako neophodan uz istovremeno dobru laboratorijsku pripremu. Neposredno postoperativno razvija se jedan umeren otok i minimalan bol koji se lako podnosi. Ukoliko su rađeni i kapci otok je nešto naglašeniji ali njegov intezitet je svakim danom sve manji.

Face lifting 01.png

Trajnost face liftinga

Trajnost  face liftinga je pitanje koje definitivno zaslužuje pravi i jedini tačan odgovor, a on glasi: zavisi od operativne tehnike kao i individualnih osobina pacijenta (starost, kvalitet kože i potkožnog tkiva, jačina mišića itd.). Kod tzv. SMAS face liftinga vrši se reinsercija i podizanje mišića (po mom mišljenju je ovo neophodno i na tome uvek insisitram), čime ćemo podmladiti pacijenta barem desetak godina. Savet: Ono što naglašavam kao veoma bitno jeste iskustvo  hirurga, koji je dobro edukovan, strpljiv i koji u svom hirurškom stažu ima više sličnih operativnih zahvata. Zadovoljan pacijent je ujedno uspeh hirurga a obostrano zadovoljstvo je imperativ.

DR Milomir Gačević
Bolnica ADONIS