EUREKA DIFERENCIJACIJA 

 

Kada naučnici nešto otkriju uzviknu: Eureka!

 

A kada mi konačno otkrijemo po čemu ćemo se razlikovati od drugih uzviknimo: DIFERENCIJACIJA!

 

Nemoj biti sličan.

Budi jedinstven!

 

Počni odmah da radiš na tome!