ERROR

 

,,Počini više grešaka, trijumfuj ranije.“

 

Dejvid Keli

 

Osnivač IDEO

 

Samo već jednom počni!

 

Prestani previše da razmišljaš.

Pokušavaj.

Pravi greške i uči iz njih.

 

Što ranije grešiš, ranije ćeš i ostvariti cilj.