Drvo bez korena

 

,,Ne može postojati drvo visoko 50 metara koje ima kratko korenje.

Kratko korenje ne bi moglo da drži tako veliko drvo.

U životu, rasti znači zaći duboko unutar sebe - tamo gde je sopstveni koren.“

 

Ošo

 

Indijski filozof

 

Još jednom da ponovimo...

Zapitaj se:

Kakva OSOBA prvo treba da postanem, da bih ostvario svoj cilj?