Da li si već mrtva?

 

,,Mnogo je ljudi koji su postojali na ovom svetu ali koji zapravo nikada nisu živeli.“

 

dr Elizabet Kubler Ros

 

Švajcarski psihijatar

Definisala čuveni Kübler-Ross model

 

Da li si svesna da je ovo najlepše doba tvog života?

 

Biraj:

Da li ćeš postojati?

Ili ćeš živeti?