DA LI SI LIDER? 

 

,,Ukoliko tvoje akcije inspirišu druge da sanjaju više, da nauče više, da urade više i da budu bolji, ti si lider.“

 

Džek Velč

Lider koji je inspirisao sve oko sebe

CEO i jedan od najuspešnijih predsedavajućih u istoriji General Electric

 

Inspirisati...

Sanjati..

Naučiti...

Uraditi više...

Biti bolji...

 

Lideru, šta čekaš?