Čija si robinja?

 

,,Na kraju, život kupuje jednu od ove dve stvari: ROPSTVO ili SLOBODU.

ROB svog radnog mesta, dugova i ponekad odnosa sa drugim ljudima.

Ili SLOBODNA da živiš život onako kako odlučiš?”

 

Kim Kiosaki

Milionerka

 

Šta si izabrala od ova dva?