BOLJI SVET

 

,,Stvaranje jednog boljeg ,,ja“  najbolji je način da se stvori jedan bolji svet.

 

Zig Ziglar

Imao 11 braće i sestara

Sa 6 godina ostao bez oca i sestre

 

 

Negde duboko u ovoj rečenici krije se jedan od razloga zbog koga je nastao BRENDÚ.

 

Najpre ćeš promeniti sebe.

A potom i svet!